na de diagnose dementie

Op deze pagina gaat het over de periode vlak na de diagnose dementie.
Vaak gaat er van alles door je heen ; hoe zal dat gaan, wat kan ik verwachten, wat gaat er van mij gevraagd worden, en ga ik dat volhouden?

I. Als eerste een checklist voor jezelf , een hulpmiddel om je gedachten te ordenen.

II. Het tweede onderdeel is een aanbod in ontwikkeling, zogenaamde ‘postdiagnose-gesprekken’, die geboden kunnen gaan worden. Bijvoorbeeld in een gesprek met degene met dementie en de naaste, door een koppel van een specialist ouderengeneeskunde en een verpleegkundige coach. In de beschrijving staat wat er allemaal mogelijk aan de orde zou kunnen komen. 


I. Tips en Checklist

Wanneer de diagnose dementie gesteld wordt gaat er van alles door je heen, op allerlei gebieden.

Onder het Pdf document een link om deze checklist te downloaden.

2023 sept Tips en Checklist

 

download tips en checklist

 


II. Aanbod in ontwikkeling : post-diagnose gesprekken

Het gebeurt nogal eens : na een periode van onzekerheid volgt uiteindelijk de diagnose dementie. En daar sta je dan. Ja, er komt waarschijnlijk een casemanager, je hoopt op steun en advies. De ervaring leert dat een gedegen ‘start’ in de periode je kan helpen je beter voor te bereiden op wat komen gaat.

De ervaring leert ook dat wat je het best zou kunnen helpen bij iedereen verschillend is. De één heeft vooral behoefte aan meer kennis over het ziektebeeld, de ander wil direct weten wat er aan hulp te krijgen is. De één denkt : ik zie wel wat er op me afkomt, de ander ziet zichzelf al helemaal alleen verpieteren en wil dat uit alle macht voorkomen. Het aanbod op allerlei fronten op internet is enorm en de weg vinden is geen sinecure.

Vanuit deze kennis zijn we ( dokter Annetje Bootsma en zuster Iris van der Reijden) bezig een aanbod te ontwikkelen waar we vrij kort na de diagnose een gesprek hebben, om samen met jou of jullie te kijken wat voor jou of jullie nu op dit moment de meest geschikte ondersteuning kan zijn. We fungeren als het ware als een wegwijzer, waarbij we het niet alleen maar hebben over de medische zaken, maar ook over zowel belemmeringen als kansen op sociaal en psychologisch terrein. We kijken en denken vanuit de blik van positieve gezondheid, wat maakt het leven de moeite waard en hoe behoud ik de best mogelijke kwaliteit van leven?

Via de onderstaande link is het concept plan te downloaden.

post-diagnose gesprekken in ontwikkeling

augustus 2023