Aanpak “ Na de Diagnose.”

a. (post) diagnose gesprek

 • info diagnose
 • iets over prognose
 • sociale & psychologische kant aanstippen
 • direct door naar 1e brede gesprek of met afspraak op zak.

b. (coachings- gesprek) ; 1e brede gesprek ( wellicht een aantal gesprekken?)

 • analyse situatie
  • reactie op diagnose
  • toekomstbeeld
  • start leefwereld, sociale siuatie
  • somatische / en of psychiatrische stand van zaken
 • draaiknoppen inschatting draagkracht, coping en passend aanbod
  • levensverhaal
  • persoonlijkheid
  • aard relatie
  • sociale omstandigheden, netwerk, hulpbronnen
 • triage welke ondersteuning nuttig en wenselijk is
  • samen kijken wat nuttig kan zijn -> o.a. mogelijkheden uit punt c.

c. Keuzemogelijkheden aanbod 

 • medisch
  • kennis ziektebeeld updaten : lijst websites, literatuurlijst, Elearning etc.
  • advanced care planning
  • contact met specialist ouderengeneeskunde
 • sociaal
  • keuze voor vertrouwenspersoon/ gids, ( professioneel of niet)
   • iemand die het hele traject meeloopt, iemand die degene in de gaten houdt, altijd bereikbaar is
   • praatpaal, advies
  • in kaart brengen en activeren netwerk zoals ‘Beter Samen’ of ‘Samen Rijker’
  • ruimte voor eigen bezigheden, in de maatschappij gaan staan vanaf het begin van het proces
  • praktische hulp
  • maatje,buddy, kameraad
  • regelzaken, administratie, indicaties
  • belang pauzes inplannen v naasten aanbod respijt zorg op een rijtje
  • hulp bij huishouding, boodschappen etc
 • psychologisch
  • coaching gericht op coping; persoon met dementie alleen/ naaste alleen of samen ( zie profiel IvdR)
  • familie gesprek
  • cursus psycho-educatie ( groep of individueel ) zoals bij Vlaamse Alzheimer Liga ( 10x)
  • samen op cursus : ” beter thuis met dementie.”
  • lotgenotengroep
  • advies mantelspreekuur – voor mantelzorgers door ervaringsdeskundige mantelzorgers
  • rouw/ verliesdeskundige psycholoog

 

 

 

 

augustus 2023

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *