FamilySupporters

Sinds augustus 2018 parttime in dienst bij FamilySupporters, voor mensen van 0 – 100 jaar.

Werk als verpleegkundige coach, vooral voor naasten van mensen ( ouderen)  in een kwetsbare situatie. Werk nauw samen met Annetje Bootsma, specialist ouderengeneeskunde.
Na aanmelding gaan we altijd met 4 ogen, de hoogste deskundigheid, op huisbezoek en luisteren we naar het verhaal.  We puzzelen dan samen waar iemand het meest bij geholpen is. Van het gesprek maken we een verslag, en in een volgend gesprek stellen we vast wat de vervolgstappen zijn. Dat kan allerlei soort hulp, ondersteuning of behandeling zijn, waarbij we altijd kijken naar de mens en zijn/haar omgeving en we graag bijdragen aan het realiseren van een betere –  ervaren-  kwaliteit van leven.