analyse en advies

Analyse en advies voor voortgang door middel van onderzoek in de zorg.
Een onafhankelijke En deskundige blik vanuit verschillende perspectieven.

In de lange leidinggevende carrière in de zorg geleerd soepel te bewegen door alle lagen van de organisatie heen. Altijd goed in staat de vertaalslag te maken van beleid naar uitvoering En van uitvoering naar beleid. Oog voor opvallende en belangrijke details.
In de loopbaan als zelfstandige veel kennis verworven van de leefwereld van mensen die zorg ontvangen en hun naasten. De verhalen horend overvalt je soms een moedeloosheid : er wordt zoveel geïnvesteerd in verbetering van de zorg, maar op sommige plaatsen lijkt het maar niet te lukken. Ligt dat aan de structuur? De manier van leidinggeven? De cultuur?
Graag werk ik – als inmiddels weer BIG geregistreerd verpleegkundige – mee in de directe zorg om te kijken wat er aan de hand is. Of het gaat om effecten van beleid, planning, personele tekorten, of misschien over ‘de manier waarop we het hier doen’ met alle geschreven en ongeschreven wetten en regels. Kijkend vanuit alle perspectieven, die van mensen die zorg ontvangen, hun naasten, de medewerkers en ‘ de organisatie ‘. Resultaat een gefundeerde analyse en advies voor voortgang.