besturen

Mooi, vanuit de praktijk te kunnen bijdragen aan belangrijke ontwikkelingen door toezichthouder/ bestuurder te zijn

Zoals het versterken van empowerment van mensen met een beperking, selfmanagement ondersteunen en collectieve belangen behartigen. Vanuit de visie dat gezondheid niet de afwezigheid van ziekte is, maar een gelukkig en voldoening gevend leven leiden, ook met een beperking of ziekte. Fijn die rol te vervullen in het bestuur van Cliëntenbelang Amsterdam

De andere belangrijke bestuursfunctie bij de Vrijwilligers Academie Amsterdam, waar we mensen toerusten om vrijwillig te werken voor kwetsbare groepen in de samenleving. En waar we ons daarnaast specialiseren in de samenwerking tussen informele en formele zorg, vanuit het perspectief van de informele zorg.