gespreksleiding

In mijn element (” in role “)  als gespreksleider en dagvoorzitter.

De afgelopen 5 jaar 3 keer in de maand de ondersteuning van de lotgenotengroep van het Odensehuis;

Maandelijks kroegbaas / gesprekleider / dagvoorzitter van het Alzheimer café Amsterdam Noord

Gemiddeld 2 keer per maand een optreden als dagvoorzitter van middelgrote bijeenkomsten over allerlei onderwerpen die te maken hebben met cliëntenparticipatie, (informele) zorg, welzijn, vernieuwingen in het sociaal domein en de zorg.

Met heel veel genoegen!